TH l EN
facebook instagram youtube line
บริการของเรา
การเตรียมตัวก่อน-หลัง ผ่าตัด
graphic

โปรโมชั่น

อีกหนึ่งความไว้วางใจ

เสริมจมูก
Line ID
line
Facebook
facebook

ดีพ-อีเอส ®

  

เทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างคลื่นไฟฟ้าและเทคโนโลยีคลื่นรังสีอินฟาเรดสามารถ แทรกซึม ผ่านผิวหนังได้ลึก 4-5 เซนติเมตร ทำให้เส้นเลือดฝอยขยายตัว เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ร่ายกายใช้พลังงานจากไขมันสะสมในการย่อยสลายอินฟราเรด ทำให้มีสัดส่วนลดลง


เหมาะสำหรับใครบ้าง?

ผู้ที่มีเวลาในการออกกำลังกายน้อยอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ หรือ ผู้ที่อ้วน และผอมลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันทำให้กล้ามเนื้อและผิวหนังหย่อนคล้อย


ระยะเวลาในการรักษา

ใช้ระยะเวลาในการทำทรีทเม้นต์ 30 นาที แล้วแต่บริเวณที่ต้องการกระชับผิว สามารถทำได้ 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์จนครบ 10-15 ครั้ง


ขั้นตอนในการรักษา

เทคโนโลยีการส่งคลื่นไฟฟ้าลงถึงระดับชั้นกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อบีบและคลายตัว ในลักษณะเดียวกับการออกกำลังกาย ทำให้หลอดเลือดขยายตัว ปริมาณออกซิเจนที่เข้าสู่เซลล์ต่างๆ ได้มากขึ้น กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลืองนอกจากนี้ยังส่งคลื่นอินฟาเรดเข้าสู่ร่างกายในระดับชั้นไขมัน ร่างกายจะขจัดรังสีอินฟราเรดโดยใช้พลังงานสะสมที่อยู่ในรูปไขมัน และสลายออกมาในรูปของเสียออกทางเหงื่อ และปัสสาวะ


ภายหลังการรักษา

จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในบริเวณที่ทำ ระบบไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลืองทำงานได้ดีขึ้น กล้ามเนื้อจะรู้สึกอุ่นๆ ผิวหนังออกสีชมพูระเรื่อ เพราะออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ในบริเวณที่ทำทรีทเม้นท์ ทำให้รู้สึกสดชื่น กล้ามเนื้อและผิวหนังมีความยืดหยุ่นมากขึ้น รู้สึกถึงความกระชับและแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สัดส่วนดูดีขึ้นดังใจปรารถนา