TH l EN
facebook instagram youtube line
บริการของเรา
การเตรียมตัวก่อน-หลัง ผ่าตัด
graphic

โปรโมชั่น

อีกหนึ่งความไว้วางใจ

เสริมจมูก
Line ID
line
Facebook
facebook

แก้ไขหัวนมบอดการผ่าตัดแก้ไขหัวนมบอด

การผ่าตัดแก้ไขหัวนมบอดนี้เกิดขึ้นเพื่อปรับรูปทรงหัวนมที่แบนราบ หรือหัวนมไม่ได้อยู่ตรงจุดที่สมควรจะอยู่ การผ่าตัดแก้ไขรูปทรงของหัว นมจะทำให้หัวนมสวยขึ้น และมีการยื่นออกไปแบบธรรมชาติ ผู้หญิงที่ตั้งใจจะรับการผ่าตัดจะต้องได้รับคำแนะนำจากศัลยแพทย์ถึงวิธีการ แก้ไขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาที่เป็นอยู่

ผลข้างเคียง ได้แก่ การกลับไปยุบเหมือนเดิมของหัวนม การติดเชื้อ เลือดไหลไม่หยุด แผลเป็น และการเปลี่ยนสีถาวร พบไม่บ่อยในการแก้ไข หัวนมบอด ตามความจริงแล้วการผ่าตัดแก้ไขหัวนมบอดเป็นวิธีที่ไม่ยากมากนัก


ชนิดของการระงับปวด
ศัลยแพทย์จะใช้แค่ยาชาเฉพาะที่เท่านั้น ในการผ่าตัดแก้ไขหัวนมบอด


การผ่าตัด
การผ่าตัดแก้ไขหัวนมบอดมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับปัญหาที่พบอยู่ การผ่าตัดโดยปกติแล้วจะทำในคลินิก และจะใช้ยาชาเฉพาะที่เท่านั้น ศัลยแพทย์จะใช้การกรีดรอยแผลเพียงเล็กน้อยตรงบริเวณลานนม เพื่อจะได้เข้าถึงพังพืดที่ดึงรั้งหัวนม แล้วตัดคลายบริเวณส่วนนั้นออก การตัดคลายพังพืดนั้นขึ้นอยู่กับระดับของหัวนมที่ยุบตัวลงไป เพื่อเติมเนื้อเยื่อในโพรงที่จะเป็นหัวนม และจะจบด้วยการเย็บแผลปิด คุณสามารถเดินออกจากคลินิกได้ทันทีหลังจากการผ่าตัดสิ้นสุดลงหลังการผ่าตัด
หลังจากการผ่าตัดแก้ไขหัวนมบอด คนไข้สามารถกลับไปทำกิจกรรมได้ตามปกติเมื่อรู้สึกว่าตัวเองพร้อม คุณสามารถกลับไปทำงานได้ภายใน 1 – 2 วัน